گیاه – کارخانه ایران ایرانی فوتبال

گیاه – کارخانه: ایران ایرانی فوتبال فوتبالی تحریم ها رسانه ها هواداران جام جهانی هواداران جام جهانی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری به ازای هر ۶۱ هزار نفر یک سینما در کشور وجود دارد

بر اساس اعلام مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در سال ١٣٨٥، به‌ازای هر ٦٩٣٢٥ نفر یک سالن و در سال ١٣٩٥ به‌ازای هر ٦١٣٠٨ نفر یک سالن سینما در کشور وجود داشته است.

به ازای هر ۶۱ هزار نفر یک سینما در کشور وجود دارد

به ازای هر ۶۱ هزار نفر یک سینما در کشور وجود دارد

عبارات مهم : جمعیت

بر اساس اعلام مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در سال ١٣٨٥، به ازای هر ٦٩٣٢٥ نفر یک سالن و در سال ١٣٩٥ به ازای هر ٦١٣٠٨ نفر یک سالن سینما در کشور وجود داشته است.

به گزارش مهر، بنابر آخرین سالنامه آماری کشور، در سال ١٣٩٥، نسبت به ١٣٨٥ فیلم های سینمایی صادر شده است کشور ٣.١٨ برابر شده است است و از رشد ٢١٨ درصدی برخوردار بوده به طوری که در سال ١٣٩٥، ٣٥ و در سال ١٣٨٥، ١١ فیلم سینمایی به خارج از کشور صادر شده است است.

براساس آخرین سالنامه آماری کشور، در سال ١٣٩٥ تعداد سالن های سینما نسبت به سال ١٣٨٥، ٨٢ درصد زیاد کردن یافته است به طوری که در سال ١٣٩٥، تعداد سالن های سینمای کشور ٤١٥، و در سال ١٣٨٥، ٢٢٨ بوده است.

در سال ١٣٨٥، به ازای هر ٦٩٣٢٥ نفر یک سالن و در سال ١٣٩٥ به ازای هر ٦١٣٠٨ نفر یک سالن سینما در کشور وجود داشته است.

تعداد تماشگران فیلم ها در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٦١ درصد زیاد کردن یافته است و از تعداد ١٥٨٠٦٠٠٠ در سال ١٣٨٥، به ٢٥٤٤٣٠٠٠ در سال ١٣٩٥، رسیده است.

در سال ١٣٩٥، به ازای هر ٦٢٠ نفر یک صندلی و در سال ١٣٨٥، به ازای هر ٥٩٤ نفر یک صندلی سینما وجود داشته که مؤید کم کردن چهار درصدی از نظر تعداد صندلی به ازای نفر جمعیت در سالن های سینماهای کشور است.

استان های هرمزگان با یک صندلی سینما جهت ٤٧١٢ نفر جمعیت، زنجان با ٤٥٩٨ نفر، سیستان و بلوچستان با ٣٨٢٨ نفر، ایلام با ٢٧٦٣ نفر و قزوین با یک صندلی سینما جهت ١٥٥٠ نفر جمعیت، دارای کمترین تعداد صندلی سینما به ازای جمعیت را دارا بوده اند و استان های سمنان با ٣١٠ نفر جهت یک صندلی سینما، پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٣١٢، یزد ٣٤٦، بوشهر با ٣٨٠، خراسان جنوبی با ٤٣٥ نفر به ازای یک صندلی، از بیشترین تعداد صندلی سینما به ازای نفر جمعیت، در میان استان های کشور برخورداربوده اند.

به ازای هر ۶۱ هزار نفر یک سینما در کشور وجود دارد

واژه های کلیدی: جمعیت | سینما | صندلی | سینمای | سینمایی | سالن های سینما | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz